หนูน้อยบ้านสุขสันต์
จังหวัด: กาฬสินธุ์ สร้างโดย: ศพด.เทศาบลตำบลห้วยผึ้ง(ครูนาง)

ผู้จัดทำ: นางลำไพร เเสนตุ้มทอง (ครูนาง) (ครูภา) (ครูอัมรา)
วันที่สร้าง: 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ครูได้เตรียมสื่อการเรียนในหน่วยบ้านสุขสันต์ เด็กๆตื่นเต้นมากที่ได้ช่วบคุณครูสร้างบ้าน


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927