โครงการศึกษาแหล่งเรียนร้ ตลาดนัดชุมชน
จังหวัด: ปัตตานี สร้างโดย: โรงเรียนดารุลฮูดาห์ วิทยา

ผู้จัดทำ: นางมาสบะห์ จารู
วันที่สร้าง: 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนดารุลฮูดาห์ วิทยา นำเด็กอนุบาล 1 จำนวน 30 คน ศึกษาแหล่งเรียนร้ชุมชน ตลาดนัดวังพญา อ.รามัน จ.ยะลา


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927