งานกิจกรรมบัญฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555
จังหวัด: อุบลราชธานี สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนสวรรค์ ตำโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้จัดทำ: นางสาวกฤติยาภรณ์ คชยาพันธ์ รหัสนักศึกษา 541111321147 รุ่ม 6/2 ( 7 เทอม )
วันที่สร้าง: 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนสวรรค์ร่วมทั้งคณะผู้บริหารศูนย์ และเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ได้จัดกิจกรรมงานบัญฑิตน้อยเป็นประจำทุกภาคเรียนของปีการศึกษา เพื่อให้กับเด็กนักเรียนศูนย์ที่จบในปีการศึกษานั้น ๆ ได้ร่วมกิจกรรมกับครูและนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นความทรงจำที่ดีก่อนที่จะจบการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อที่อื่น


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927