มดแดงตัวน้อย
จังหวัด: อุบลราชธานี สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดอน ต. ทรายมูล อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

ผู้จัดทำ: นางสาวน้ำทิพย์ ทุ่นทอง
วันที่สร้าง: 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาระการจัดประสบการณ์ที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว หน่วยการจัดประสบการณ์ มดแดงตัวน้อย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของมดแดง วงจรชีวิตมด หน้าที่ของมดประเภทต่างๆ คุณและโทษของมดแดง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติรอบๆตัวเด็ก และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเชื่อมโยงในการใช้ชีวิตประจำวัน อาทิเช่น ความขยันของมด ความสามัคคีของมด การรู้จักหน้าที่ของตนเอง ทำให้มดสามารถทำรังที่ใหญ่กว่าตัวมันได้ เป็นต้น


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927