ร่วมเชียร์การแข่งขันฮูล่าฮูบ
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

ผู้จัดทำ: นางสาวจันจิรา รสเกลี้ยง
วันที่สร้าง: 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

คณะครูนำนักเรียนไปร่วมเชียร์นักกีฬาฮูล่าฮูบ ที่โรงเรียนชุมชนวัดจันทารามซึ่งอยู่ติดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927