การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบมอนเตสเซอรี่
จังหวัด: อุบลราชธานี สร้างโดย: โรงเรียนบ้านโคกก่อง ครั้งที่ 2

ผู้จัดทำ: นางสาวมุจรินทร์ สุทธาคง
วันที่สร้าง: 12 มกราคม พ.ศ. 2556 พิมพ์หน้านี้  
ตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านโคกก่อง แบบแนวคิดของมอนเตสเซอรี่ แบบการจัดตามสภาพแวดล้อม เรียนรู้แบบตนเอง กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927