โครงการบัวลอยหลากสี
จังหวัด: สุพรรณบุรี สร้างโดย: ศพด.บ้านสังฆจายเถร (ครูหนิง)

ผู้จัดทำ: นางสาวสาลินี สุนจิรัตน์
วันที่สร้าง: 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ไม่ชอบรับประทานผักครูจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้เด็กได้รับรู้ถึงประโยชน์ของผักอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ถึงการนำผักมาแปรรูปเป็นขนมซึ่งเด็กๆ ต่างภูมิใจในฝีมือของตนเองและเด็ก ๆ ยังได้ประดิษฐ์หัวไชเท้ายัดไส้ด้วย


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927