ประสบการณ์เรื่องเล่าใต้ร่มพระบารมี
จังหวัด: หนองคาย สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ตาก

ผู้จัดทำ: นาง เจติญา แซ่ตั้ง
วันที่สร้าง: 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

โครงการไข่ไอโอดีนและปลูกผักไอโอดีนดิฉันเป็นครูพีเลี้ยงอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ตากและได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัยในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตวันหนึ่งอาจารย์ได้เอาใบสมัครเข้าร่วมการจัดทำผลงานประสบการณ์ " จากเรื่องเล่าใต้ร่มพระบารมี " เพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่นวกับโครงการพระราชดำริ ดิฉันดีใจมากเพราะว่าที่ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโพธิ์ตากและชุมชนบ้านโพธิ์ตากได้เอาโครงการไอโอดีนมาพัฒนาหมู่บ้านโดยการเลี้ยง"ไก่เสริมไอโอดีนและปลูกผักไอโอดีน" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ตากได้เอาไข่ไอโอดีนมาทำเป็นอาหารเสริมให้เด็กทานและอยังได้ร่วมโครงการ "ไก่เสริมไอโอดีนและปลูกผักไอโออีน"ด้วย


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927