ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัด: อุดรธานี สร้างโดย: บ้านดงเจริญ

ผู้จัดทำ: นางเสาวณีย์ ผุยม่วง
วันที่สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ อบต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี นำเด็ก ๆ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยนำเด็กศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกก บ้านคุณยายทองแสง แข็งข้อ การที่เด็ก ๆ ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ เด็ก ๆ ตื่นเต้นและสนุกสนานมาก ในระหว่างเดินทางก็ได้สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว รู้จักระมัดระวังตนเองไม่ให้ได้รับอันตราย โดยมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ได้ฝึกการเข้าสังคม รู้จักปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี เมื่อกลับมาถึงศูนย์แล้วเด็ก ๆแต่ละคนก็ช่วยกันเล่าถึงเรื่องราวที่ได้ไปพบเห็นมา ถ้ามีโอกาสเด็ก ๆก็อยากไปเรียนรู้นอกสถานที่อีก การศึกษานอกสถานที่จัดเป็นสื่อการสอนประเภทกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำคัญ วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์สำคัญ ๆ หรือบุคคลสำคัญ ที่ไม่สามารถนำมาสู่ห้องเรียนโดยตรงได้ การศึกษานอกห้องเรียนก็จัดว่าเป็นการศึกษานอกสถานที่ ตัวอย่างการสอนที่ให้นักเรียนออกไปวาดภาพใบไม้ชนิดต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน จัดแยกประเภทแล้วมาเสนอในชั้นเรียนก็จัดว่าเป็นการศึกษานอกสถานที่ นักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานกว่าการที่ผู้สอนจะนำใบไม้ชนิดต่าง ๆ เข้ามาในชั้นเรียนให้นักเรียนได้ดู การพาเด็กไปศึกษานอกห้องเรียน เป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นการให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เด็กสนใจและเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ เด็กจะมีการเรียนรู้ที่สนุกและสนใจมากเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเด็ก เด็กในระดับปฐมวัยเป็นสิ่งที่สวยงามและแปลกใหม่สำหรับเด็ก เด็กในระดับปฐมวัยมีสมาธิและความสนใจบางสิ่งบางอย่างระยะสั้น ถ้าจะให้เด็ก ๆ เรียนรู้แต่ในห้องเรียน นั่งเรียนนาน ๆ คงเป็นไปไม่ได้เพราะเด็กจะไม่เกิดการเรียนรู้ และเด็กจะไม่มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะด้านสติปัญญา และจินตนาการ เช่นนั้นการพาเด็กปฐมวัยไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะควรจัดให้ได้ทุกหน่วยการเรียนการสอนถ้าสามารถทำได้ เด็ก ๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราจะมีความสุข สนุกสนานมากที่ได้ออกมาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ วันนี้คุณครูพาเด็ก ๆ มาดูการทอเสื่อกกบ้านคุณยายทองแสง แข็งข้อ ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรามากนัก ระหว่างเดินทางเด็ก ๆ ก็จะได้สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็กไปด้วย รู้จักระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายหรือจัดระบียบแถวไปด้วย เมื่อไปถึงแหล่งเรียนรู้ก็มีพัฒนาการทางสังคมรู้จักทักทายผู้ใหญ่ มีการฝึกมรรยาทไปด้วย ที่สำคัญคือเด็ก ๆ ได้เรียนรู้โดยการสังเกต และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นการสืบทอดการเรียนรู้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ต่อไป ซึ่งเสื่อกกอยู่คู่กันกับคนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว ประโยชน์ของเสื่อกก เสื่อกกใช้ทำอะไรได้หลายอย่าง เช่น รองเท้า เสื่อพับ กล่องกระดาษทิชชู่ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าโทรศัพท์ กระเป๋าสะพาย กระติบข้าว พัด กระจาดใส่ของ หมอน กล่องของชำร่วย ซึ่งคนอีสานมักจะนำมาปูเพื่อต้อนรับแขก หรือเป็นของฝากผู้มาเยือนได้ การที่เด็กๆ ได้ซึมซับประเพณีและสืบทอดไว้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีคู่กับอีสานบ้านเรา


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927