เรียนรู้แบบไทย
จังหวัด: หนองคาย สร้างโดย: เทศบาลเมืองท่าบ่อ

ผู้จัดทำ: อาภาพร แวงคำ
วันที่สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

ในสมัยปัจจุบันมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีเยอะทำให้เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักและไม่เคยชินกับการกินและการละเล่นของคนในสมัยก่อนและไม่ค่อนรู้จักการทำขนมไทย เช่น การทำขนมครก การทำขนมเบื่อง ซึ่งเป็นขนมไทยในสมัยโบราณ และการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ ของคนสมัยเก่า ซึ่งในสมัยนี้ไม่ค่อยมีให้เห็น ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำโครงการ การทำขนมไทย และการละเล่นพื้นเมือง ให้เด็กๆได้เรียนรู้และได้เล่นการละเล่นพื้นบ้านอย่างสนุกสนาน


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927