ศึกษาดูงาน
จังหวัด: ชุมพร สร้างโดย: นางประภาขวัญ ส่งท่ามะพลา ผู้นำเครือข่ายจังหวัดชุมพร

ผู้จัดทำ: -
วันที่สร้าง: 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้

เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927