สนุกกับผ้า
จังหวัด: เพชรบุรี สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งสลอด

ผู้จัดทำ: นางจิดาภา นวมนิ่ม
วันที่สร้าง: 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

เด็ก ๆ สนุกกับผ้า...ผ้าสามารถให้เด็กได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างที่เด็กยังไม่ได้เรียนรู้ครูให้เด็กรู้จักการสบัดผ้า..เปลี่ยนขวาบ้างซ้ายบาง สูง ต่ำ เด็กเริ่มสนุกับเสียงเพลงครูประเมินพัฒนาการด้วยตาเห็นถึงพัฒนาการที่เปลี่ยนไปเด็ก ๆ เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้น...สมวัยกันทุกคน...หลังจากนั้นครูเห็นเด็กเริ่มเหนื่อยครูเริ่มผ่อนคลายโดยถามเด็กๆ ว่าสามารถนำผ้ามาทำอะไรได้บ้าง...เด็กๆๆนั่งมองตากัน...ครูก็เริ่มร้องเพลงนอนหลับเสีย...แล้วพับผ้าเป็นแปล....เด็กเริ่มหัวเราะแล้วสนใจครูให้เด็กรู้จักส่วนบน ส่วนล่าง ส่วนข้าง ของผ้า...เด็กเริ่มอยากทำบ้าง...บอกให้ครูลองทำใหม่อีกครั้ง....เมื่อทำบ่อย ๆ เด็กเริ่มสนุก...แล้วไปสอนเพือนๆ ที่ยังทำไม่ได้...ครูเห็นถึงการเล่นสนุกกับผ้าว่า...การจัดกิจกรรมนั้นไม่ใช่แต่เป็นการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเดียวแต่สามารถสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กได้ด้วยเช่นกันเช่นเด็กได้รู้จักเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน...เห็นน้ำใจเด็กตัวเด็ก ๆ ...เด็กมีการขอบใจกันเมื่อเพื่อนช่วยเหลือ...นี้เป็นการจัดกิจกรรมการสนุกกับผ้าที่เด็กได้เล่นรู้ผ่านสื่อ..แบบง่าย ๆ ที่มีรอบตัวของเด็ก....ไม่ต้องไปจัดซื้อของแพง ๆๆมาให้เด็กเล่นครูสามารถบูรณาการสื่อต่าง ๆ รอบๆตัวเด็กมาจัดกิจกรรมได้ตลอดเวลา


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927