ทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง" ลอยได้จมได้"
จังหวัด: ปัตตานี สร้างโดย: โรงเรียนอัลอีสลามียะห์วิทยามูลนิธิ ตำบล คลองใหม่ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี

ผู้จัดทำ: นางสาว นูรีซัน กอและ รุ่น 6/2 กลุ่ม 1 รหัสนักศึกษา 543361321024
วันที่สร้าง: 28 เมษายน พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

เมื่อ วันที่ 18 มกราคม ปี่ 2556 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ ตำบลคลองใหม่ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี ได้จัดกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง" ลอยได้จมได้" เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากวัสดุใกล้ตัว หาง่าย ในครัวเรือน โดยการทดลอง การจมหรือลอยของไข่ โดยใช้วัสดุ 1.น้ำเปล่า 2.ขวดโหล 3.เกลือ 4.ไข่ วิธีการทดลองมีขวดโหล 2 ใบ ใบที่ 1 ใส่น้ำเปล่า ใบที่ 2 ใส่นำที่ละลายเกลือ โดยที่ขวดโหลที่มีนำเปล่า เวลาใส่ไข่ ไข่จะจม และขวดโหลที่มีนำเกลือ เวลาใส่ไข่ ไข่จะลอย เพราะไข่ที่อยู่ในนำเค็มจะมีสารกระตุ้นทำให้ไข่ลอยได้ เด็กมีความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927