การทำโครงงานกล้วยบวดชีเสริมเกลือไอโอดีน
จังหวัด: นครราชสีมา สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ผู้จัดทำ: นางทองม้วย โทแก้ว
วันที่สร้าง: 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีเด็กที่มาเข้ารับการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งมาจากเด็กที่ อยู่ในท้องถิ่น ในการประกอบอาหารของผู้ปกครองส่วนมากจะใช้เกลือแกงในการประกอบอาหารให้ลูกรับประทาน เด็กที่อยู่ในชุมชนหรือในท้องถิ่นจึงมีภาวะ การขาดสารอาหารจำพวกไอโอดีน ดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่สำคัญมีผลทำให้เด็กปฐมวัยมีปัญหาในการเรียนรู้ และทำให้เกิดโรคคอหอยพอก ไอโอดีนเป็นสารอาหารที่ร่างกายของเด็กมีความต้องการใช้ เพื่อสร้างฮอร์โมนของต่อมไธรอยด์ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ทำงานปกติ ไอโอดีนจะซึมเข้าทางกระแสเลือดไปกระตุ้นระบบสมองและประสาทให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและจะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงลงมือกระทำกับวัตถุ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการสังเกต การทดลองปฏิบัติ การสรุปผลเมื่อปฏิบัติเสร็จก็จะมีการทดลองชิมรสชาติ ข้าพเจ้าจึงได้จัดกิจกรรมการทำกล้วยบวดชีใส่เกลือไอโอดีน มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำคือหม้อกระทะ น้ำเปล่า กล้วยสุก กะทิ น้ำตาลทรายและ เกลือไอโอดีน ให้เด็กช่วยกันทำกิจกรรม โดยปลอกเปลือกกล้วย ฝานกล้วยลงในกระทะที่มีน้ำกะทิ ใส่น้ำตาลทรายลงไป เหยาะด้วยเกลือไอโอดีนนิดหน่อย เปิดไฟ และปิดฝาไว้ ทิ้งไว้ให้สุก ให้เด็กชิมดูรสชาติว่าอร่อยหรือยัง ถ้าอร่อยแล้วครูตักใส่ถ้วยให้เด็กรับประทานด้วยกัน


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927