หน้าที่ของครูปฐมวัย
จังหวัด: ชัยภูมิ สร้างโดย: บ้านสันติสุข

ผู้จัดทำ: นางกิตติพร เลิศขามป้อม
วันที่สร้าง: 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ศพด.มีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบ

ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จากบ้านถึงศูนย์ใช้ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร แต่ระยะทางก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานของข้าพเจ้า และภาระหน้าที่ถึงแม้ฝนจะตก แดดจะออก อุปสรรคมากขนาดไหน ข้าพเจ้าก็จะไม่กลัว ไม่หวั่นไหว ด้วยในหน้าที่ของครูทำให้ข้าพเจ้าทำทุกอย่าง เพื่อให้ศูนย์ของข้าพเจ้าทำทุกอย่าง เพื่อให้ศูนย์ของข้าพเจ้าเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาให้เยาวชนของชาติให้มีความเจริญเติบโตในทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ ถึงจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน แต่เมื่อเห็นหน้าเด็กๆทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจหายเหนื่อย อาชีพของครู ข้าพเจ้าได้มาสัมผัสและอยู่กับเด็กๆ ทำให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความหน้ารัก อันบริสุทธิ์ใสซื่อของเด็ก ความแตกต่างทางฐานะความเป็นอยู่ของเด็กที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากสังคม แล้วใครเล่าจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าครู เพราะครูดั่งวิศวกรผู้สร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและจิตวิญญาณให้สัตว์ประเสริฐ แม้จะเป็นงานที่ยากแต่ก็ท้าทายต่อความสามารถ แม้จะเป็นงานที่เหนื่อยแต่ผลผลิตออกมามีคุณภาพ เป็นผลงานอันหน้าภาคภูมิใจของผู้ที่เป็นครู ข้าพเจ้าในฐานะครูคนหนึ่งขอเป็นกำลังใจ ให้ครูต้องสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของชาติ


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927