งานวิจัยเด็กไม่ยอมดื่มนมจืด
จังหวัด: นนทบุรี สร้างโดย: นฤมล อ่ำเล็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ อ.บางกรวย

ผู้จัดทำ: -
วันที่สร้าง: 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย

เด็กไม่ยอมดื่มนมรสจืดลองให้เด็กรับประทานผลไม้กับนมจืดดู


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927