โครงงานวุ้นหรรษา
จังหวัด: สุพรรณบุรี สร้างโดย: เทศบาลตำบลด่านช้าง

ผู้จัดทำ: นางสาวดวงพร พุ่มจำปา
วันที่สร้าง: 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ศพด.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

โครงงานวุ้นหรรษาเกิดจากการที่ต้องการให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และคุณครูสามารถสอดแทรกการทำงานแบบกลุ่ม และเป็นโครงงานที่ค่อนข้างง่ายเหมาาะสมกับวัยของเด็กในช่วง 2 ขวบครึ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยาก และไม่ซับซ้อน เด็กได้เรียนรู้เรื่องสี การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความร่วมือในการเตรียมอุปกรณ์ของผู้ปกครองที่สนับสนุนให้เด็กได้ทำกิจกรรม และทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตน โดยการเลือกทำโครงงานครั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับเด็กนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของขนมที่เด็กทานในช่วงบ่ายซึ่งเป็นวุ้นและเด็กนักเรียนชอบทาน คุณครูจึงนำรูปขนมวุ้นชนิดต่างมาสอนให้เด็กนักเรียนรู้จัก และเด็กนักเรียนมีความสนใจ คุณครูจึงเริ่มคิดที่จะทำโครงงานในห้อง ดังนั้นจึงร่วมพูดคุยกับเด็กนักเรียนในห้องอีกครั้งว่าอยากทำและอยากทานวุ้นแบบไหน เด็กนักเรียนมีความคิดที่หลากหลาย อยากใส่ของกินที่ชอบลงไปในวุ้น คุณครูจึงให้เด็กนักเรียนเสนอความคิดว่าจำทำวุ้นอะไรบ้าง ผลสรุปของโครงงานหลังจากทำการพูดคุยกันแล้วคือ เด็กนักเรียนชอบทานวุ้นสีแดง และสีเขียว ใส่เม็ดแมงลัก ใส่แอปเปิล ใส่สาลี่ ใสสัปปะรด ใส่แก้วมังกร ใส่เส้นสลิ่ม คุณครูจึงนำความคิดเห็นของเด็กนักเรียนมาเริ่มต้นคิด ศึกษาหาข้อมูลในการทำโครงงาน จึงทำให็เกิดเป็นโครงงานวุ้นหรรษา


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927