กิจกรรม ทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา
จังหวัด: อุบลราชธานี สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ๋าหอย ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้จัดทำ: นางสุดเฉลียว หาระสาร
วันที่สร้าง: 17 กันยายน พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ศพด.มีความร่วมมือระหว่างบ้าน,ศาสนา,การศึกษา,ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2556 "วันเข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เรียกว่า "ปุริมพรรษา" ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่า "ปัจฉิมพรรษา" เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สัตตาหะ" หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ๋าหอย ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ และชาวบ้านถ้ำแข้ ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดศิลาราม เพื่อรับอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ และฟังพระธรรมเทศนา นับว่าเป็นการไปพบปะเพื่อนฝูงญาติมิตรและแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชน ถือเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาตนเองให้เข้าร่วมกับสังคมและหน่วยงานเพื่อสืบทอดถึงลูกหลานต่อไป


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927