เตรียมประเมินคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัด: อุดรธานี สร้างโดย: ศพด.บ้านโนนสา อบต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี

ผู้จัดทำ: ครูอุ๊ เยาวะรี นันทชัย
วันที่สร้าง: 22 กันยายน พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ศพด.มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศพด.อย่างต่อเนื่องตามระบบวงจร PDCA

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสา ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 14-15 กันยายน 2556 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล ได้รับความรู้มากมาย ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ กับครูทุกคน ดิฉันตัวแทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสา องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 14 กิจกรรมเปิดการเรียนรู้ เพลงต่างๆ สนุกสนานมากค่ะ โดยท่านอาจารย์อารี ตีรณปัญญา ได้นำเพลงมาสอนนักเรียนหลายเพลง ทำให้เด็ก ๆสนุกสนาน ได้รับกำลังใจและสิ่งดี ๆ จาก ผอ.เสวี เย็นเปี่ยม ผศ.ดร.ผดุง พรมมูุล บรรยายพิเศษเรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาจารย์วิไล ธนวิวัฒน์ วิธีเขียนแบบรายงานการประเมินตนเอง อาจารย์สิริยากร กองทอง มิติคุณภาพสถานศึกษา การสืบค้นข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล รู้เขารู้เรารู้จัก 209 ตัวชี้วัด โครงการ ทำกิจกรรมเขียนตัวชี้วัดของมาตรฐานขั้นพัฒนา 23 มาตรฐาน มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ สมศ. หาตัวชี้วัดช่วยกัน ได้รับความรู้มากมายนำกลับมาใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เห็นแสงสว่างในการเตรียมมาตรฐาน อยากให้มีการอบรมโครงการดี ๆ แบบนี้อีก ดิฉันขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ อาจารย์สิริยากร กองทอง พร้อมทีมงาน อีกครั้งแทนเพื่อน ๆทุกคนที่เข้าร่วมอบรบครั้งนี้ ประทับใจมากค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะ


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927