โครงการออมทรัพย์ตามแนวคิดเศษฐกิจพอเพียง
จังหวัด: ฉะเชิงเทรา สร้างโดย: ศพด.โรงเรียนวัดดอนทอง สังกัด อบต.บางตีนเป็ด(นางรัตน์ใจ หริการบัญชร)

ผู้จัดทำ: -
วันที่สร้าง: 11 มกราคม พ.ศ. 2555 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

โครงการออมทรัพย์ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทองจัดทำต่อเนื่องมาทุกปีเพื่อให้เด็กรู้จักการประหยัด และนำเงินมาฝากกับทางธนาคารของโรงเรียนวัดดอนทอง


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927