สื่อจากพี่
จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์ สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกว้าง นฤมล แสงเลิศ

ผู้จัดทำ: -
วันที่สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 พิมพ์หน้านี้  
ตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

พี่ๆมัธยมตอนปลาย โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมของครูเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักเกี่ยวกับภาพสัตว์ชนิดต่างๆได้มากขึ้น

เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927