"ฝึกอบรมครูปฐมวัยเพื่อเตรียมพร้อมนำนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับอาเชียน"
จังหวัด: กระบี่ สร้างโดย: หัวหน้า ศพด.เทิดไท้องค์ราชันย์ดินอุดม

ผู้จัดทำ: -
วันที่สร้าง: 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ร่วมกับ พว.จัดฝึกอบรมครูปฐมวัยในจังหวัดกระบี่ ในหัวข้อ "ฝึกอบรมครูปฐมวัยเพื่อเตรียมพร้อมนำนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับอาเชียน"


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927