การผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี สร้างโดย: นางสาวจันจิรา รสเกลี้ยง

ผู้จัดทำ: -
วันที่สร้าง: 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉางให้ความสำคัญกับการนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและปลูกฝังให้เด็กเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการนำวัสดุที่เหลือใช้ต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ ของเล่น และสื่อสำหรับการเรียนการสอน


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927