โครงงานน้ำผลไม้
จังหวัด: แม่ฮ่องสอน สร้างโดย: ผู้นำเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้จัดทำ: -
วันที่สร้าง: 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ครูและเด็กนักเรียนร่วมกันทำโครงงานน้ำผลไม้ ฝึกปฎิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมทักษะการสัมผัสทั้งห้าและการทำงานกลุ่ม


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927