นายก อบต.ท่าฉาง ร่วมสัมมนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

ผู้จัดทำ: นางสาวจันจิรา รสเกลี้ยง
วันที่สร้าง: 24 กันยายน พ.ศ. 2555 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้

นายสุโข แก้วบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ได้ให้เกียรติไปร่วมสัมมนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการดำเนินงานของฝ่ายบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉางจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับเขต


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927