การสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมเด็กปฐมวัย
สร้างโดย นางอัมพร บุญมาลัย ผู้นำเครือข่ายจังวัดลำพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงือก
ผู้จัดทำ นางอัมพร บุญมาลัย ผู้นำเครือข่ายจังหวัดลำพุน
จังหวัด ลำพูน | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย

        ได้มีโอกาสเข้าร่วมการับเสด็จพระองค์เจ้าวรวงค์ หม่อมศรีรัศร์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้า ในงานมหกรรมการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี ๒๕๕๕ ณ โรงแรมไฮแอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร