จัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สร้างโดย ศพด.บ้านนำทรัพย์
ผู้จัดทำ ปณิดา มาลีเนตร
จังหวัด เพชรบุรี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้

        ปณิดา มาลีเนตร(ครูผู้ดูแลเด็ก) ถ่ายทอดความรู้การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับครูผู้ดูแลเด็กของอบต.แก่งกระจาน ณ.ห้องอินเตอร์เน็ตอบต.แก่งกระจาน