หนูน้อยบ้านสุขสันต์
สร้างโดย ศพด.เทศาบลตำบลห้วยผึ้ง(ครูนาง)
ผู้จัดทำ นางลำไพร เเสนตุ้มทอง (ครูนาง) (ครูภา) (ครูอัมรา)
จังหวัด กาฬสินธุ์ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        ครูได้เตรียมสื่อการเรียนในหน่วยบ้านสุขสันต์ เด็กๆตื่นเต้นมากที่ได้ช่วบคุณครูสร้างบ้าน