จัดทำสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ประกอบการสอนในแผนการจัดประบการณ์การเรียนรู้ หน่วย"นานาสัตว์โลก"
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงเจริญ อบต.กุดสระ จ.อุดรธานี
ผู้จัดทำ นางเสาวณีย์ ผุยม่วง
จังหวัด อุดรธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย

        ครูจัดทำสื่อการเรียนรู้ต้อนรับเปิดเทอม 2/55