โครงการหนูน้อยฟันสวย
สร้างโดย ศพด.มัสยิดยามาอียา อัลยากานี (รรเทศบาล ๓ บ้านยะกัง)
ผู้จัดทำ นางสาวสุวรรณา แวดือมาลอ
จังหวัด ปัตตานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านสุขอนามัยเด็กและสุขาภิบาลของศพด.

        ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง) เห็นความสำคัญของสุขภาพฟันจึงได้มีการรณรงค์ปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพปากและฟันของตนเอง เพื่อสุขภาพฟันดีและแข็งแรง ดังนั้นเราจะต้องมีการแก้ไขปัญหาฟันผุของนักเรียน ให้นักเรียนรู้จักเฝ้าระวังรักษา โดยการแปรงฟันหลังอาหารอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี เป็นการกำจัดและควบคุมจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้เด็กไทยฟันดีกันถ้วนหน้า