โครงงานบัวลอย
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองคอน
ผู้จัดทำ นายธงชัย ใหลหลั่ง
จังหวัด อุบลราชธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        เด็กๆได้เรียนวิธีการทำขนมบัวลอย และสนุกสนานกับการได้ปั้นแป้ง และยังพัฒนากล้ามเนื่อมัดเล็กของเด็กๆด้วย