โครงการวันเข้าพรรษา
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮตาก
ผู้จัดทำ นางสาวณัฐธิดา สุพรม รหัส 541111321184
จังหวัด อุบลราชธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮตากได้พาเด็ก ๆ ไปร่วมทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษาที่วัดบ้านไฮตาก ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮตากได้จัดทำโครงการนี้ทุกๆปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็ก ให้เด็กได้รู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ "วันเข้าพรรษา" และเด็กๆยังได้ร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษากับคุณครูอีกด้วย