การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่62 การปั้นดินน้ำมันของเด็กระดับปฐมวัย
สร้างโดย โรงเรียนบ้านคำสะอาด จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้จัดทำ นางสาวหฤทัย ขุนธิวงศ์ 541111321004 เลขที่ 191
จังหวัด อุบลราชธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่62 ที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นการปั้นดินน้ำมันของเด็กระดับปฐมวัยได้เป็นตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี