กิจกรรมบ้านนักกวิทยาศาสตร์น้อย
สร้างโดย นางปรียา สานสุข ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเปร็ง)
จังหวัด สมุทรปราการ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำ กิจกรรม หมุดลอยน้ำ สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เราอาจจะเคยเห็นแมลงตัวเล็กเดินบนผิวน้ำ แต่คนเราไม่สามารถทำได้แต่ทำไมแมลงจึงทำได้ ภาพรวมการทดลอง จัดให้เด็กแข่งขันกันใครวางหมุดหรือลวดเสียบกระดาษให้ลอยบนผิวน้ำได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ หมุดสามารถลอยบนน้ำได้เมื่อวางอย่างเบามือโดยอาศัยแรงตรึงผิวของน้ำ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการทดลองรวม • กะละมังพลาสติกขนาดใหญ่ • หมุดติดกระดาษหัวกลม • แว่นขยาย • ผ้าเช็ดมือ สำหรับเด็กแต่ละคน • ช้อน • ถ้วย สำหรับทำการทดลองเพิ่มเติม • หมุดเสียบกระดาษหัวแบน วิธีดำเนินกิจกรรม - พูดคุยกับเด็กว่าทำไมแมลงบางชนิดจึงเดินบนผิวน้ำได้เด็กบางคนอาจสงสัย - เติมน้ำลงในกะละมัง หรือชามให้เด็กเตรียมหมุดคนละอย่างน้อย 10 ตัว - ให้เด็กหย่อนหมุดลงบนผิวน้ำเบา ๆ หมุดจะไม่จม - เมื่อจะวางหมุดตัวต่อไปเด็กต้องเช็ดมือให้แห่งเช็ดหมุดให้แห่งแล้วหมุดจะลอย - ให้เด็กแข็งขันกัน และบอกเทคนิคการวางหมุดไม่ให้จม