กิจกรรมปลูกผักกินได้
สร้างโดย ศพด.บ้านคลองบ่อ
จังหวัด สมุทรสงคราม | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        กิจกรรมปลูกผักกินได้ในขวดแก้ว โดยให้เด็กๆ เรียนรู้ประสบการณ์จากการปลูกผักกินได้ในขวดแก้ว เน้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม และให้เด็กสังเกตุการเจริญเติบโตของผักที่ปลูก และสามารถนำมาประกอบอาหารเพื่อรับประทานได้