โครงการบัวลอยหลากสี
สร้างโดย ศพด.บ้านสังฆจายเถร (ครูหนิง)
ผู้จัดทำ นางสาวสาลินี สุนจิรัตน์
จังหวัด สุพรรณบุรี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ไม่ชอบรับประทานผักครูจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้เด็กได้รับรู้ถึงประโยชน์ของผักอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ถึงการนำผักมาแปรรูปเป็นขนมซึ่งเด็กๆ ต่างภูมิใจในฝีมือของตนเองและเด็ก ๆ ยังได้ประดิษฐ์หัวไชเท้ายัดไส้ด้วย