โครงการ การดูแลและป้องกันปัญหาสุขภาพภายในช่องปากเด็กปฐมวัย
สร้างโดย นางสาวนูรฮัยยา บาดง ศพด ชีวิตสดใส ตาเซะ จ.ยะลา
จังหวัด ยะลา | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านสุขอนามัยเด็กและสุขาภิบาลของศพด.

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใส จะดำเนินการโครงการนี้เป็นประจำทุกปี ปีละ1ครั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลและปกป้องฟันของลูกน้อยเบื้องต้นเหมาะสมและมีความหมายกับเด็กปฐมวัย เด็กจะได้มีสุขภาพภายในช่องปากที่ดี โดยเชิญเจ้าหน้าที่ทันตกรรม จาก รพสตตำบลตาเซะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำแก่ครูและผู้ปกคองรวมทั้งสาธิตวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องให้แก่เด็กเป็นรายบุคคล