ได้รับการคัดเลือกผลงานเพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ

การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
สร้างโดย โรงเรียนสุนันทาวิทยา
ผู้จัดทำ นางสาวสวรรยา สุทธิ
จังหวัด ตราด | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

         จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ทำงานมาที่โรงเรียนสุนันทาวิทยาจังหวัดตราด เป็นเวลา 4ปี การทำงานของข้าพเจ้ามีความชอบที่จะพัฒนาเกี่ยวกับสื่อสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์คือการประดิษฐ์สื่อ เพราะว่า ทุกวันนี้สังคมไทยมีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับเด็กเยอะเกินไปเช่น แท็บเล็ต ไอแพด จึงทำให้เด็กคิดน้อยลงไม่ค่อยให้ความสนใจสื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่รู้จักการนำของเก่ามาใช้ใหม่ไม่เห็นคุณค่าของวัสดุที่เหลือใช้พอกินเสร็จแล้วก็จะทิ้งไม่ได้คิดที่นำมาประยุกต์ใช้ได้ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ฝาน้ำพลาสติก กล่องนม เป็นต้น จึงทำให้ปริมาณขยะหรือเศษวัสดุเหลือใช้เพิ่มมากขึ้น ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเศษวัสดุมาประยุกต์ใช้โดยการสอนเด็กอยู่เสมอว่าขวดน้ำหรือกล่องนมเวลาทิ้งให้แยกใส่ถุงไว้เพราะว่าเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ข้าพเจ้าจึงคิดประดิษฐ์กระปุกอมสินหมูจากขวดน้ำเพื่อเป็นการให้เด็กเห็นคุณค่าของขยะแล้วยังช่วยฝึกให้เด็กรู้จักการออมเงินอีกด้วย เด็กบางคนสงสัยว่าจะทำอย่างไร ก่อนอื่นถ้าเราสอนกับเด็กแล้วพูดคุยกับเด็กว่าวันนี้ครูมีสิ่งของอย่างหนึ่งมาให้เด็กดู นั่นคือ กระปุกออมสินน้องหมูที่ทำมาจากขวดน้ำที่เด็กๆทิ้งทุกวันนั่นเองเด็กๆอยากได้หรือป่าวเอ่ย เด็กทุกคนก็อยากได้กระปุกออมสินกันทุกคนเลย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราทุกคนจะช่วยกันเก็บขวดน้ำและเศษวัสดุที่สามารถใช้ได้นำมาทำกระปุกออมสินให้เด็กๆได้มีเงินเก็บและไม่ต้องไปซื้อกระปุกออมสินที่มีราคาแพงด้วย เด็กคนหนึ่งถามว่าแล้วหนูเก็บจากที่บ้านได้หรือป่าว ครูบอกเด็กว่าได้ซิคะ สามารถเก็บไว้ขายได้และได้เงินมาไว้ซื้อขนมได้ด้วย เช้าวันรุ่งขึ้นเด็กทุกคนมีขวดน้ำมาคนละ2ลูก หลังจากนั้นครูเริ่มลงมือสอนเด็ก ประดิษฐ์จนเสร็จเด็กแต่ละคนชื่นชมผลงานของตนเอง หลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วข้าพเจ้ายังสอนต่อไปว่าเด็กๆเห็นหรือป่าวว่าในท้องของน้องหมูไม่มีอะไรเลย เด็กควรให้อาหารน้องหมูด้วยนะเดี๋ยวเค้าจะหิว โดยการที่เด็กๆหยอดเหรียญลงไปทุกวันๆ น้องหมูก็ไม่หิวแล้ว พอถึงทุกสิ้นเดือนเด็กนำพี่หมูไปให้คุณพ่อ-แม่นับดูซิว่าเด็กๆมีเงินเก็บในท้องพี่หมูคนละเท่าไร แล้วให้คุณพ่อคุณแม่นำเงินไปฝากไว้ที่ธนาคาร การสอนของข้าพเจ้านอกจากจะสอนให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์สิ่งของที่เหลือใช้แล้วยังสอนให้เด็กรู้จักการเก็บออม เป็นการน้อมนำโครงการการออมเงินของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มาประยุกต์ใช้ในการสอนครั้งนี้อีกด้วย วันต่อมาข้าพเจ้านำถ้วยโฟมมาให้เด็กดูแล้วถามเด็กว่าวันนี้เราจะประดิษฐ์อะไรดี เด็กบางคนตอบว่าที่ใส่ของ แก้วน้ำ ทำหมวก ตามจินตนาการของเด็กที่จะตอบเด็กทุกคนเก่งมากครูชมเชย แต่วันนี้ครูจะมาสอนเด็กทำดอกไม้แสนสวย โดยสิ่งประดิษฐ์นี้ที่ครูสามารถนำมาดัดแปลงมาเป็นนวัตกรรมการสอนได้ คือการสอนสีให้กับเด็กๆ การนับเลข 1-10 เป็นต้น ทุกคนตื่นเต้นเหมือนอย่างเคยครูเริ่มลงมือประดิษฐ์ดอกไม้ โดยที่เด็กทุกคนช่วยกันทำจนสำเร็จเด็กทุกคนได้ดอกไม้อย่างดีใจแล้วกลับไปพูดกับคุณแม่ว่ากินเสร็จแล้วเก็บถ้วยโฟมไว้ให้หนูด้วยนะหนูจะเอาไปทำดอกไม้ ครูดีใจที่เด็กๆเริ่มเห็นคุณค่าของเศษวัสดุภายในโรงเรียนสุนันทาวิทยาได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเด็กระดับชั้นอนุบาลจะมีผลงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ของเหลือใช้ มากมายสามารถนำมาดัดแปลงมาเป็นนวัตกรรมการสอนได้ ในระยะเวลาที่ผ่านมาการสอนของข้าพเจ้าดีขึ้นเด็กทุกคนชอบผลงานที่ครูสอนให้จนรู้สึกภูมิใจในตนเองว่าทำให้เด็กปฐมวัยรุ่นใหม่นี้เห็นคุณค่าของขยะหรือเศษวัสดุเหลือใช้ดีกว่าการนำไปทิ้งให้ล้นโลกและยังช่วยลกโลกร้อนได้อีกด้วย