วันเด็ก 12 มกราคม 2556
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งยาว(อบต. ทับใต้)
ผู้จัดทำ นางสาวทิพวัลย์ สุวรรณเกิด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 และได้แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งยางเข้าร่วมกิจกรรมและเตรียมการแสดงของเด็กเล็ก 3-4 ปีไปแลดงและโชว์ชุดแดนเซอร์ที่ได้รับรางวัลมาจากการประกวด ในงานนี้ได้มีผู้ปกครองนำอาหารและขนม ของเล้นมาแจกให้กับเด็กทั้งนอกศูนย์เด็กเล็กและในศูนย์เด็กเล็ก และการเล่นเกมรับของขวัญกันมากมาย และองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้ร่วมกับผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกหลายคน เป็นงานที่จัดกันทุกปีและมีกิจกรรมและของแจกทุกปี