ดอกไม้รีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้
สร้างโดย วัดป่าคลองกุ้ง
ผู้จัดทำ นางสาวเขมิกา บุญมั่น
จังหวัด จันทบุรี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

        เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้งที่น่าอยู่ และได้จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์ฯด้วย จะเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และช่วยกันรักษาต้นไม้ รวมทั้งการกำจัดขยะภายในศูนย์ฯ การนำขยะเข้าสู่การเรียนรู้เพื่อจัดเป็นโครงงานได้หลายวิชา เช่น โครงงานดอกไม้รีไซเคิล จากถุงขนม ถุงนม โดยการให้ครู นักเรียน ผู้มีส่วนร่วมทั้งผู้ปกครอง หรือบุคคลในชุมชนที่สนใจ ในแต่ละวันโดยเฉพาะเน้นนักเรียนจะได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด มีจิตสำนึก รู้จักคุณค่าวัสดุเหลือใช้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความรับผิดชอบต่องานที่กำหนดให้ การที่เรานำวัสดุจากการใช้แล้ว เช่น ถุงขนม ถุงนม ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม นำมาทำดอกไม้รีไซเคิล ทำให้มีคุณค่าและสวยงาม ขั้นตอนการจัดทำโดย ครูและนักเรียนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ เวลาตอนเช้าครูและเด็กช่วยกันกวาดขยะ และเก็บขยะ ใบไม้ ถุงขนมเด็กๆก็จะเก็บมาให้คุณครูรวมกันคัดแยก จากนั้นก็เก็บถุงนมล้างให้สะอาดหลังจากที่ดื่มนมหมดแล้ว ส่วนถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มก็ได้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครุ และผู้สนใจนำมาจากบ้าน การจัดทำเรื่องนี้ทำให้เกิดการปลูกฝังให้ครูและนักเรียนรักศูนย์ฯของตน รักที่จะพัฒนาศูนย์ฯและสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม เด็กๆจะได้เก็บขยะ ใบไม้ตามสวนหย่อมตรงแปลงดอกไม้ และบริเวณสนามโดยรอบศูนย์ฯและนำมาให้ครูช่วยแยกถุงขนม และถุงนมเพื่อนำมาช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้รีไซเคิลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อให้ศูนย์ของเราน่าอยู่สวยงาม บรรยากาศภายในสวยงาม นักเรียนได้รู้จักการนำขยะที่ทิ้งแล้วนำมาทำประโยชน์และเป็นสื่อแหล่งเรียนรู้ให้เด็กได้เป็นอย่างดี ผลการที่ได้จัดทำและปฏิบัติจากโครงการตามพระราชดำริ ได้รับความร่วมมือจากครู นักเรียน ผู้ปกครองอย่างราบรื่น และสามัคคีได้เป็นอย่างดี