หนูน้อยรักการอ่านของเด็กปฐมวัย
สร้างโดย วัดป่าคลองกุ้ง
ผู้จัดทำ นางจารุวรรณ นามประดิษฐ์
จังหวัด จันทบุรี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

         จากการที่ข้าพเจ้าได้อ่านโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกชอบมากที่ได้มีโครงการดีๆ มากมายแต่ที่ข้าพเจ้าสนใจ คือ โครงการรักการอ่าน เมื่อข้าพเจ้าอ่านแล้วคิดถึงเด็กๆของข้าพเจ้าทันที จึงได้นำโครงการนี้มาใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของข้าพเจ้า จากเหตุผลที่ข้าพเจ้าได้จัดทำโครงการ หนูน้อยรักการอ่านนี้ขึ้นมา เนื่องจากเช้าวันหนึ่งข้าพเจ้านั่งอยู่ในห้อง มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาข้าพเจ้าและบอกกับข้าพเจ้าว่า “หนู ดีใจมากที่วันนี้คุณครูจะพาหนูเข้าห้องสมุด เพราะในห้องสมุดมีนิทานสนุกๆ ให้หนูอ่านเยอะแยะเลย” ขณะนั้นข้าพเจ้ากำลังทำภาพนิทานที่เป็นรูปสัตว์อยู่ เด็กผู้หญิงคนนี้รีบอาสาช่วยข้าพเจ้าทันที และบอกกับข้าพเจ้าว่า “วันนี้หนูคงได้ฟังนิทานสนุกๆ จากคุณครูแน่ๆ เลย” เมื่อเข้าแถวเรียบร้อยแล้วเด็กๆ เข้าห้องเรียนต่างตื่นเต้นกันใหญ่เพราะข้าพเจ้าได้จัดฉากในห้องเรียนให้เป็นป่า มีต้นไม้และรูปสัตว์ต่างๆ เด็กๆ นั่งกันเรียบร้อย คุยกันเสียงเบาๆ เพราะรู้ดีว่าถ้าเสียงดังคุณครูจะไม่เล่านิทานให้ฟัง เมื่อข้าพเจ้าเล่านิทานให้เด็กๆ ฟัง เด็กๆ ชอบมาก จะตั้งใจฟัง ข้าพเจ้าเห็นแล้วรู้สึก ชอบมากจึงได้จัดทำโครงการ หนูน้อยรักการอ่านของเด็กปฐมวัย ในระดับชั้น อนุบาล 3 ขึ้น เพื่อให้เด็กๆ มีหนังสือนิทานดีๆ อ่าน และมีให้เลือกหลายแบบ ตามที่เด็กอยากจะอ่าน โดยได้ทำหนังสือขอบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ และขอจากผู้ปกครองจนได้หนังสือนิทานมากมาย และได้นำมาเก็บไว้ในศูนย์ฯ ของเรา และให้เด็กๆ นำหนังสือนิทานมาจากบ้านคนละ 1 เล่ม เอามาเก็บไว้ในห้องของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนนิทานกันอ่าน ซึ่งเด็กๆ ชอบมาก ถ้ามีเวลาว่างเมื่อไร เด็กๆ ต้องหยิบหนังสือนิทานมาอ่านกันเสมอ โดยคุณครูต้องวางกฎระเบียบ ให้เด็กๆ รู้จักดูแลหนังสือและเก็บหนังสือให้เป็นระเบียบทุกครั้ง หลังจากที่อ่านแล้วทุกครั้ง นิทานคือหัวใจของเด็กๆ เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆ รักการอ่านหนังสือ และยังช่วยฝึกให้เด็กๆ มีคุณธรรม จริยธรรมอีกด้วย ร่วมทั้งยังช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ - อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จึงนับเป็นภารกิจที่สำคัญของทางศูนย์พัฒนาวัดป่าคลองกุ้งของเรา ที่ต้องทำโครงการรักการอ่านของเด็กปฐมวัยนี้ขึ้นมา เพื่อเด็กๆ ของเราจะได้เป็นเด็กที่รักหนังสือ ชอบอ่านหนังสือ โตขึ้นจะได้เป็นเด็กที่เรียนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อไปในภายภาคหน้าจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป