สาวไหม สาวความรู้
สร้างโดย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมัชฌิมาวาส
ผู้จัดทำ นางพานิช จินดาดวง
จังหวัด ชัยภูมิ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

        ผ้าไหมไทย เป็นผ้าไหมซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากผ้าไหมทั่วไป กล่าวคือ มีแสงแวววาวเป็นมันเลื่อม เนื้อผ้าฟูไม่เรียบ อ่อนนุ่ม มีน้ำหนัก บางชนิดเป็นปุ่มอันเนื่องมาจากระดับคุณภาพซึ่งเกิดในกระบวนการผลิต แต่ก็ทำให้ได้รับความนิยมของคนบางกลุ่มเพราะดูแล้วมีความแปลกตา ซึ่งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมัชฌิมาวาสได้อยู่ในเขตอำเภอบ้านเขว้าที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิ ครูจึงได้เกิดความคิดและได้นำเด็กในศูนย์ฯไปศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการทำผ้าไหมมัดหมี่บางขั้นตอน คือ "การสาวหลอก หรือ สาวไหม" คือกรรมวิธีสาว(ดึง)เอาใยไหมออกจากฝักหลอก(ฝักไหม)ต้มใส่หม้อขนาดใหญ่ มีเครื่องคีบดึงเส้นไหมออกมาเป็นเส้นยาวติดต่อกันเป็นเส้นเดียวกันจนหมดทุกฝัก เมื่อดึงเอาเส้นไหมออกมาจนหมดทุกฝักแล้วจะเหลือตัวไหม(ตัวหนอน)หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "ดักแด้" เป็นอาหารที่ให้โปรตีนและอร่อยมาก เป็นของโปรดของชาวอีสาน ไหมที่ได้จากการสาวหลอกนี้เป็นไหมเส้นแข็ง เรียกว่า "ไหมดิบ"