ชวนเที่ยวปีใหม่ม้ง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
สร้างโดย บ้านป่าหวาย
ผู้จัดทำ นางสาวนภเกตน์ เสถียรหิรัณย์
จังหวัด ตาก | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย

        ประเพณีปีใหม่ม้ง ไม่มีหลักฐานหรือคำบอกเล่าที่จะยืนยันเป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงได้ แต่ก็น่าจะพิจารณาจากความหมายของคำว่า น่อเป๊ะเจ่า หากจะแปลตรงตัวคือ กินสามสิบ คำว่า น่อ หมายถึง กิน และคำว่า เป๊ะเจ่า หมายถึง สามสิบ สาเหตุที่เรียกว่า น่อเป๊เจ่า เพราะว่า ประเพณีนี้จะเริ่มจากวันแรม ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำซึ่งเป็นวันสิ้นเดือนทางจันทรคติ ชาวม้ง (แม้ว) จะนับเดือนทางจันทรคติ จากข้างขึ้น พอเป็นข้างแรม จะนับต่อแต่จะ ไม่มีคำว่าขึ้น เช่น ขึ้น ๑๕ ค่ำ พอแรม ๑ ค่ำ ก็จะนับเป็น ๑๖ จนถึง ๒๙ หรือ ๓๐ จะเป็นวันสิ้นเดือน การนับเดือน แบบนี้ทำให้เดือนหนึ่งนับได้ ๓๐ วัน พอวันสิ้นเดือน และเป็นวันสิ้นปีด้วย จะเรียกว่าเป๊ะเจ่าหรือสามสิบ เพราะฉะนั้นคำว่า น่อเป๊ะเจ่า น่าจะหมายถึง งานฉลองวันสิ้นปีหรือปีใหม่ พิธีกรรม ก่อนถึงวันสิ้นปีประมาณ ๑ เดือน ผู้หญิงต้องเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่ให้กับสมาชิกในงานปีใหม่ม้ง