โครงการ"หนูน้อยรักการอ่าน"
สร้างโดย นางสาวฉวีวรรณ เจียรวนานนท์
ผู้จัดทำ นางสาวฉวีวรรณ เจียรวนานนท์
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

         โครงการส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง เป็นโครงการ “หนูน้อยรักการอ่าน” โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยครูผู้ดูแลเด็กได้จัดกิจกรรมโครงการ ซึ่งในสังคมปัจจุบัน สังคมครอบครัว นั้นเรียกว่า พ่อ-แม่ เหมือนอยู่ห่างไกลกับลูกมาก บางครั้งอยู่ด้วยกันแทบจะไม่มีเวลาที่จะบอก หรือสั่งสอน จะสาเหตุด้วยว่าเหนื่อยจากการทำงาน ไม่มีเวลา เนื่องจากเป็นครอบครัวที่ต้องทำมาหากิน แตกต่างกับสังคมครอบครัวในสมัยก่อน ที่เป็นครอบครัวใหญ่ จะมี ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา คอยดูแล คอยบอกกล่าว อบรมลูกหลาน แต่สมัยปัจจุบันจะเป็นสังคมครอบครัวเล็กกว่าสมัยก่อน จะมีแค่ครอบครัว พ่อ - แม่ - ลูก เมื่อมองเห็นสภาพปัจจุบันในสังคมไทย สิ่งหนึ่งที่จะเลือนหายไปจากสังคมไทย คือการอ่านหนังสือ ซึ่งเด็กปฐมวัยแล้วเป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้อย่างมาก การเลือกนิทานที่ให้กับเด็กปฐมวัยเหมาะสมกับวัย เด็กในแต่ละวัยจะมีความสนใจฟังเรื่องราวต่างๆ แตกต่างกันไปตามความสามารถในการรับรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ นิทานที่เหมาะสมกับเด็ก ควรเป็นหนังสือภาพ สมุดภาพ หนังสือภาพผสมคำ นิทานที่มีบทร้อยกรอง ในขณะที่นิทานที่เหมาะกับเด็กขึ้นไปควรเป็นนิทานที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมชาติ นิทานเรื่องเล่าที่ให้ข้อคิด ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ การเลือกหนังสือต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ ในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กด้วย เช่น คุณครูสอนให้เด็กรู้จักคำเรียกชื่อสิ่งของต่างๆ เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกพัฒนาความคิด จินตนาการ ให้ความรู้สึกที่ดีต่อเด็ก มีความตลกขบขัน มีรอยยิ้ม มีความสุข เสียงหัวเราะ มีความสนุกสนาน การยิ้มช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวเด็ก เมื่อเปรียบเทียบตนเองกับตัวละคร เป็นต้น การอ่านเรื่องราว หรือเนื้อหาทั้งเล่มก่อนตัดสินใจเลือก จึงเป็นสิ่งสำคัญ การยิ้มร่าเริงไม่ใช่เพียงการอวดฟันสวยเท่านั้น แต่ยังทำให้จิตใจและร่างกายของเด็กเบิกบาน มีความสุข กระตุ้นอารมณ์แม้เวลาเด็กโกรธก็ตาม จึงจัดเป็นการบำบัดประเภทหนึ่งที่ช่วยในเรื่องสุขภาพหลายอย่างของเด็กปฐมวัย เมื่อยิ้มร่างกายจะได้รับประโยชน์กับความสุข เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กรวมถึงปรัชญาการสอนที่เน้นการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ อันเป็นรากฐานของวิธีการปลูกฝังเด็กให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพด้วยรอยยิ้ม