โครงงานมะกรูดดูดกลิ่น
สร้างโดย โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
ผู้จัดทำ นางสาวนุช แดงพยนต์
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        เด็กปฐมวัย เป็นช่วงที่มีความสำคัญมาก เพราะมีความสามารถในการเรียนรู้และการจดจำสูงสุด จึงเป็นช่วงวัยที่จะต้องวางรากฐานที่ดี และส่งเสริมให้มีทัศนคติและทักษะพื้นฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ การสร้างพื้นฐาน การเรียนรู้ ความอยากรู้อยากเห็น ความช่างสังเกต และความสามารถในการจดจำวิชาต่าง ๆในอนาคตได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เด็ก ๆได้ทดลองในเรื่องของการทำความสะอาดห้องน้ำโดยเริ่มต้นที่โรงเรียน เนื่องจากอนุบาลเป็นวัยเด็กเล็ก การใช้ห้องน้ำของเด็กอนุบาลจึงไม่ค่อยถูกต้อง มักมีปัญหาของความสะอาดและกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดเชื้อโรค สิ่งสกปรก ครูจึงปลูกฝังการรักษาความสะอาดของห้องน้ำโดยการให้เด็กได้ทดลองการทำความสะอาดห้องน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์ ต่างๆในการทำความสะอาด โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันนี้หลังจากที่น้องลูกปลาขออนุญาตไปห้องน้ำ กลับมาน้องลูกปลาก็กลับมาเล่าให้ครูฟังว่า วันนี้ห้องน้ำเหม็นจังเลย ครูถามน้องลูกปลาว่า น้องลูกปลาล้างห้องน้ำสะอาดไหมน้องลูกปลา ตอบว่าสะอาดเพราะราดน้ำตั้งหลายขัน ครูถามน้องลูกปลาอีกว่า แล้วห้องอื่นละ เหม็นไหม น้องลูกปลาบอกว่า เหม็นเหมือนกันหมดทุกห้องเลย น้องแต้วได้ฟังเลยถามครูว่า เมื่อล้างสะอาดแล้วทำไมยังเหม็นอยู่ น้องเดชาตอบว่า ผมก็ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีอยู่ในห้องน้ำล้างแล้ว แป๊บเดียวก็ เหม็นอีก น้องพัฒน์บอกว่าหรือต้องใช้น้ำยาล้างจานล้างห้องน้ำถึงจะสะอาด น้องไหมบอกว่าที่บ้านของหนู แม่เอามะกรูดที่ต้นหลังบ้าน มาผ่าแล้วเอาน้ำมะกรูด ไปล้างแทนน้ำยาล้างห้องน้ำ แม่บอกว่าประหยัดดี แล้วกลิ่นก็ไม่เหม็นด้วย น้องลูกปลาถามครูว่า มะกรูดล้างห้องน้ำได้สะอาดและไม่มีกลิ่นเหม็น จริงหรือ แถมไม่ต้องเสียตังค์ซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำ อีก ครูจึงสรุปว่า ถ้าเช่นนั้นเราลองมาล้างห้องน้ำโดยใช้ น้ำเปล่า น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ และใช้น้ำมะกรูด ล้างห้องน้ำกัน มาดูว่าห้องไหนล้างแล้วจะไม่เหม็นและประหยัด