กิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym) ตามแบบของหนูๆ
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิคมพัฒนา
ผู้จัดทำ นางสาววิมล สดคมขำ
จังหวัด ระยอง | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาจัดการเรียนการสอนแบบ BBL ผนวกพหุปัญญา ซึ่ง BBL เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการเรียนรู้ กิจกรรมเบรนยิมจึงมีความสำคัญในการพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายซีกขวาให้ทำงานอย่างสอดคล้องกัน ทุก ๆ เช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติจะมีการทำกิจกรรมเบรนยิมโดยมีตัวแทนนักเรียนที่ฝึกทักษะการปฏิบัติกิจกรรมเบรนยิมนี้มาอย่างดีเป็นตัวแทนในการทำท่าทางนำหน้าเสาธง ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอนำเสนอผลงานการทำท่ากิจกรรมเบรนยิมของผู้นำตัวน้อยคนเก่งในลำดับต่อไป Brain Gym ตามแบบของหนูๆ กลุ่มท่าที่ 1 เคลื่อนไหวสลับข้าง เป็นท่าที่ช่วยให้การทำงานของสมองสองซีกถ่ายโยงข้อมูลกันได้ เช่น สมองซีกซ้ายสามารถนำจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากสมองซีกขวามาใช้ในเรื่องการอ่านและการเขียน และช่วยให้กล้ามเนื้อประสานกันได้ดีค่ะ กลุ่มท่านี้มีอะไรบ้าง ท่าที่ 1.1 •ยกขาขึ้นตั้งฉากกับพื้น พร้อมกับยื่นแขนทั้งสองข้างออกไปด้านหน้า •คว่ำมือลงขนานกับพื้นแกว่งแขนทั้งสองข้างไปด้านข้างลำตัวตรงข้ามกับขาที่ยกขึ้น •แกว่งแขนทั้งสองข้างกลับมาอยู่ที่ด้านหน้า พร้อมกับวางเท้าขวาไว้ที่เดิม เอามือลง เปลี่ยนขาแล้วทำเช่นเดิม ท่าที่ 1.2 •ก้าวเท้าขวาวางหน้าเท้าซ้ายพร้อมกับยื่นแขนทั้งสองข้างออกไปด้านหน้า •มือคว่ำลงขนานกับพื้น แกว่งแขนทั้งสองข้างไปด้านข้างลำตัวโดยให้สลับข้างกับขาที่ก้าวออกไป •แกว่งแขนทั้งสองข้างกลับมาอยู่ที่ด้านหน้า พร้อมกับชักเท้าขวาวางที่เดิม •เอามือลงเปลี่ยนท่าทำเช่นเดียวกัน ท่าที่ 1.3 •ยกเข่าขวางอไปด้านหน้า พร้อมกับยื่นแขนทั้งสองออกไปด้านหน้า มือคว่ำลง •แกว่งแขนทั้งสองไปด้านข้างลำตัวตรงข้ามกับขาที่ยกขึ้น ให้มือซ้ายแตะส้นเท้าขวา •แกว่งเขนทั้งสองกลับมาอยู่ด้านหน้า พร้อมกับวางเท้าขวาไว้ที่เดิม •เอามือลง เปลี่ยนขา ทำซ้ำเช่นเดียวกัน ท่าที่ 1.4 •วิ่งเหยาะๆ อยู่กับที่ช้าๆ ท่าที่ 1.5 •กำมือซ้ายขวาไขว้กันระดับหน้าอก •กางแขนทั้งสองข้างออกห่างกันเป็นวงกลม •แล้วเอามือกลับมาไขว้กันเหมือนเดิม ท่าที่ 1.6 •กำมือทั้งสองข้าง ยื่นแขนตรงไปข้างหน้า ให้แขนคู่กัน •เคลื่อนแขนทั้งสองข้างพร้อมๆกัน หมุนเป็นวงกลมสองวงต่อกันคล้ายเลข 8 ในแนวนอน ท่าที่ 1.7 •ยื่นแขนขวาไปข้างหน้า •กำมือชูนิ้วโป้งขึ้น ตามองที่นิ้วโป้ง ศีรษะตรงและนิ่ง •หมุนแขนเป็นวงกลม 2 วงต่อกัน คล้ายเลข 8 ในแนวนอน ขณะหมุนแขนตามองที่นิ้วโป้งตลอดเวลา เปลี่ยนแขนทำท่าเช่นเดียวกัน กลุ่มท่าที่ 2 ยืดส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นท่าที่ช่วยให้หนูๆผ่อนคลายความตึงเครียดของสมองส่วนหน้าและส่วนหลัง ทำให้มีสมาธิในการเรียนรู้ •ยืนไขว้ขาทั้งสองข้าง ยืนทรงตัวให้ดี หายใจเข้าช้าๆลึกๆก้มตัวลงไขว้แขนหายใจออกช้าๆยืดตัวขึ้น เปลี่ยนขาทำเช่นเดียวกัน •มือขวาจับไหล่ซ้าย พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ ตามองไหล่ขวา ดึงหัวไหล่เข้าหาตัวพร้อมกับหันหน้าไปทางขวา เปล่งเสียง "อู" ยาวๆ เปลี่ยนมือทำเช่นเดียวกัน •ใช้มือทั้งสองข้างทำท่ารูดซิปขึ้น สุดแขนด้านล่าง แล้วยกขึ้นเหนือศีรษะ หายใจเข้าช้าๆทำท่ารูดซิปลงหายใจออกช้าๆ 1...2...3....ได้เวลานำเสนอแล้วค่ะ