เรื่องของเล่นจากธรรมชาติ
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 เทศบาลนครอ้อมน้อย
ผู้จัดทำ เพชรรัตน์ ลาวัง
จังหวัด สมุทรสาคร | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

        ข้าพเจ้าเป็นครูสอนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (หมู่บ้านพงศ์ศิริชัย) เทศบาลนครอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบบ จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณอานาเขตที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ อยู่ในหมู่บ้าน แล้วด้านหลังติดกับวัดศรีสำราญ บริเวณของศูนย์ของข้าพเจ้าก็ยังพอมีบริเวณพื้นดินอยู่เล็กน้อย พื้นดินที่มีอยู่ทางศูนย์ได้ปลูกพืชที่มีประโยชน์และมีอยู่ทุกภาค คือ ต้นกล้วย เป็นต้นที่ข้าพเจ้าและเด็กทุกคนรู้จักและเห็นกันมาตั้งแต่เล็ก ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของต้นกล้วย ข้าพเจ้าเลยเอานำมาสอนแบบบูรณาการเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นแบบสมัยก่อนเอาไว้ คือ นำเอาก้านกล้วยมาประดิษฐ์เป็นปืนแป็ก ให้เด็กได้เล่นเป็นของเล่นแบบที่มาจากธรรมชาติ ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อ สมัยที่ข้าพเจ้ายังเล็ก พ่อ แม่ ของข้าพเจ้าได้ทำปืนแป็กจากก้านกล้วยมาให้ข้าพเจ้าเล่น แม่ของข้าพเจ้าได้สอนการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวง ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักการใช้จ่ายและวิธีการนำเอาวัสดุธรรมชาติมาเป็นของเล่นที่มีประโยชน์ไม่เป็นอันตรายกับเด็กเล็ก แถมยังหาได้บริเวณบ้านของเด็กได้ด้วย พร้อมทั้งได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนไทยสมัยก่อน ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานที่ข้าพเจ้านำเสนอในครั้งนี้ เรื่อง ขอเล่นจากธรรมชาติ จะได้สร้างประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาและค้นคว้าในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป ข้าพเจ้าขอขอบคุณทางมหาลัยราชภัฎสวนดุสิตที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมโครงการในหัวข้อเรื่อง “ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่าใต้ร่มพระบารมี”