โครงงานการทำไข่เค็มสมุนไพร (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแร่
ผู้จัดทำ นางสาวสมฤดี เข็มศรี
จังหวัด อุดรธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

        โครงงาน การทำไข่เค็มสมุนไพร โดยนางบัวไล พันแฮด ผู้ปกครองนักเรียน สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว เด็กๆเรียนรู้เรื่องไข่มีคุณค่า ไข่มีหลายชนิด ไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่นกกระทา ฯลฯ ไข่เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้หลายอย่างทั้งของหวานและของคาว และยังเก็บไว้ได้นานโดยวิธีต่างๆ เช่น การทำไข่ดอง หรือไข่เค็มพอก แต่วิธีที่ทำได้ง่ายสุดคือไข่เค็มดอง เด็กๆอยากลองทำไหม น้องสก๊อตบอกว่าแม่ทำไข่เค็มสมุนไพรขายครับ เด็กๆได้เรียนรู้การถนอนอาหาร รู้วิธีทำไข่เค็ม ได้ลงมือปฏิบัติ เด็กๆนำไข่เค็มมาคนละ 5 ฟอง ใบเตยและตะไคร้ ครูนำเกลือมา วิธีทำ ล้างไข่ให้สะอาด ต้มน้ำใบเตย และตะไคร้(น้ำ 4 ถ้วยเกลือ 1 ถ้วยไข่ 30 ฟอง ตะไคร้ และใบเตย 1 กิโลกรัม)เทน้ำใบเตย และน้ำตะไคร้ให้ท้วมไข่ ปิดปากขวดให้แน่น เก็บไว้ 3 สัปดาห์ แล้วต้มให้สุก เด็กชิมรสชาดไข่เค็มสมุนไพร ผลที่เด็กได้รับ เด็กมีความสุข สนุกสนานในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง ครูและเพื่อนๆ เด็กๆสามารถช่วยผู้ปกครองทำไข่เค็มที่บ้านได้ สามารถตอบคำถามกับครูและเพื่อนได้ ปัญหาและอุปสรรค กระทะไฟฟ้ามีอันเดียว ทำให้การทดลองล่าช้า และต้องคอยดูแลอย่างระมัดระวัง ข้อเสนอแนะ เด็กสนใจในการทำกิจกรรม เนื่องจากได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เด็กจำได้และปฏิบัติได้ ตอบคำถามครูได้ ฉะนั้นในการจัดกิจกรรมครูจะต้องดูแลคอยช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างอาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้