ประเมินอนามัย55 (2 - 4 ปี)
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแร่
ผู้จัดทำ นางสาวสมฤดี เข็มศรี
จังหวัด อุดรธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        อนามัย55เป็นการเฝ้าระวังพัฒนการเด็กปฐมวัยเบื้องต้น เพื่อการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ขั้นตอนการประเมินเด็ก1.เด็กสภาวะปกติ ไม่เจ็บป่วย ทำก่อนวัคซีน2.จัดสถานที่ประเมินเด็ก3.อธิบายแต่ละข้อและสาธิต4.ตรวจสอบ/คำนวณวันเดือนปีเกิด5.ทดสอบข้อคำถามก่อน6.ไม่ผ่านแนะนำฝึกหนึ่งเดือนทดสอบใหม่ วิธีประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 2 ปีพัฒนาการที่ผ่าน1.เด็กสามารถถอดชิ้นใดชิ้นหนึ่งต่อไปนี้ได้คือรองเท้าหุ้มส้น เสื้อผ่าหน้า กางเกง เสื้อยืด2.เด็กสามารถต่อก้อนไม้ โดยไม่ล้มจำนวนสี่ก้อนสามครั้ง3.เด็กสามารถชี้อวัยวะได้ถูกต้องอย่างน้อยหกส่วนในแปดส่วน4.เด็กสามารถพูดคำสองคำที่มีความหมายต่อกันเช่น กินน้ำ เล่นบอล 5.เด็กโยนบอลโดยยกแขนสูง วิธีประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3 ปีพัฒนาการที่ผ่าน1.เด็กสามารถใส่เสื้อยืดสวมศรีษะ และใส่แขนเสื้อได้เอง2.เด็กสามารถต่อก้อนไม้ได้โดยไม่ล้มจำนวนแปดก้อนสามครั้ง3.เด็กสามารถขีดเส้นตรงได้ขึ้นไปที่มีความยาวอย่างน้อยสองนิ้วและทำมุมน้อยกว่าสามสิบองค์ศา4.เด็กตอบถูกต้องสองในสามตามเกณฑ์ดังนี้ หนาว-ใส่เสื้อ ห่มผ้า หิว-กิน ขอกิน เหนื่อย-ไปนอน นอนหลับ5.เด็กยืนขาเดียวได้นานอย่างน้อยหนึ่งวินาที วิธีประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 4 ปีพัฒนาการที่ผ่าน1.เด็กสามารถใส่เสื้อผ้าเองได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง2.เด็กสามารถเขียนเส้นสองเส้นตัดกันตรงกลางหรือเกือบตรงกลางได้ เส้นอาจไม่ตรงก็ได้3.เด็กสามารถเขียนรูปวงกลมหรือใกล้เคียงได้4.เด็กตอบสีได้ถูกสี่สีและหยิบร่มสีได้ถูกต้องสี่สี5.เด็กยืนขาเดียวได้นานอย่างน้อยสามวินาที6.เด็กตอบถูกต้องทั้งสามคำถามตามเกณฑ์ดังนี้ หนาว-ใส่หนาว ห่มผ้า หิว-กิน ขอกิน เหนื่อย-ไปนอน นอนหลับ พักผ่อน นอนพัก ถ้าเด็กไม่ผ่านข้อใด ครั้งที่หนึ่งไม่ควรตัดสินใจว่าเด็กมีปัญหาพัฒนาการ เพราะเด็กอาจขาดโอกาสกระทำหรือขาดประสบการณ์ในการกระทำ ครูควรแนะนำวิธีการส่งเสริมพัฒนาการข้อนั้นโดยให้เวลาฝึกหัดเด็กหนึ่งเดือนและนัดทดสอบซ้ำครั้งที่สองหากเด็กยังกระทำไม่ได้ให้ส่งเด็กไปรับคัดกรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5ปีเพื่อคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการต่อไป