การทำส้มตำ
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทร
ผู้จัดทำ นางสาวภัทร์พิราภรณ์ หอมเอี่ยม
จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        ส้มตำเป็นอาหารที่คนส่วนใหญ่ ชอบรับประทาน คุณครูและเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทร จึงร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันว่าเด็กๆอยากรับประทานอะไร เสียงส่วนใหญ่ตอบกันว่าส้มตำ ซึ่งคุณครูมองเห็นว่าการทำส้มตำเป็นการเรียนการสอนที่มีประโยชน์มากทั้งยังอนุรักษ์ความเป็นพื้นบ้านของคนไทยด้วย ในการทำส้มตำเด็กๆได้รับความรู้และสนุกกับการได้ลงมือตำส้มตำด้วยตนเองซึ่งเด็กๆสนใจที่คุณครูสอนวิธีการทำและปฏิบัติตาม หลังจากตำส้มตำเสร็จก็ร่วมกันรับประทาน มีการแบ่งให้เพื่อนทาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เด็กๆได้รับความรู้และสนุกสนานมาก